Nogersund

Nogersund ligger öster om Hällevik på Listerlandet i Blekinge och är en av Sveriges största fiskehamnar. Nogersund har använts som fiskeläge sedan 1700-talets början och delar av 1800-talets fiskeläge finns kvar. Under 1900-talet har fiskhanteringen koncentrerats till Hörvik, Hällevik och Nogersund. I dessa fiskelägen har man anlagt fiskeindustrier och nya hamnar som är bättre anpassade till dagens krav.

Sydväst om tätorten ligger Kråkenabben, ett vindpinat trädfattigt beteslandskap med ägorna inrutade av vällagda stenmurar och härliga promenadstigar. I kärnan av de gamla fiskelägena finns ofta de äldre husen kvar, även om många har moderniserats. De långsmala tomterna där man torkade sina garn i s.k. garnhagar, är karakteristiska och i utkanten av fiskelägena har moderna villaområden vuxit upp. Många som bor i fiskelägena idag arbetar inte med fiske.

Från Nogersund kan man också ta färjan till Hanö. I den gemytlig fiskehamnen där båten avgår till Hanö ligger Hamnkrogen Kapten Gyllenhorn och i den mysiga hamnboden samsas gammalt och nytt med saltstänk och tjärdoft.

Mer information om Listerlandet i Blekinge på www.listerlandet.se.