Styrelse

Styrelsen i Nogersunds Hembygdsförening.

Ordförande | Sarah Ragnarsson | Tel: 073-420 34 98
Vice ordförande | Ingamaj Andersson | Tel: 073-342 41 02
Sekreterare | Maya Fandrey | Tel: 073-829 22 00
Vice Sekreterare | Stefan Kullberg | Tel: 070-247 67 57
Kassör | Lennart Lysell | Tel: 070-235 43 79
Ledamot | Stefan Kullberg | Tel: 070-247 67 57
Ledamot | Mats Ovesson | Tel: 070-931 20 14
Ledamot | Stefan Nilsson | Tel: 0456-529 06

Suppleanter
Johanna Andersson | Tel:
Helena Andersson | Tel: 070-911 55 21
Marcus Hedsten | Tel:
Monica Bengtsson | Tel: 073-665 69 67
Marie Bjernalt | Tel:

Hjärtligt välkommna som medlem i vår hembygdsförening!
Enskild medlem: 100 kr
Familj: 200 kr
Bankgiro: 5805-3349