Styrelse

Styrelsen i Nogersunds Hembygdsförening.

Ordförande | Sarah Ragnarsson | Tel: 0734-203498
Vice ordförande | Ingamaj Andersson | Tel: 0733-424102
Sekreterare | Maya Fandrey | Tel: 0738-292200
Vice Sekreterare | Stefan Kullberg | Tel:
Kassör | Lennart Lysell | Tel: 0702-354379
Ledamot | Stefan Kullberg | Tel:
Ledamot | Mats Ovesson | Tel:
Ledamot | Stefan Nilsson | Tel: 0456-529 06

Suppleanter
Johanna Andersson | Tel:
Helena Andersson | Tel: 0709-115521
Marcus Hedsten | Tel:
Monica Bengtsson | Tel: 0736-656967
Marie Bjernalt | Tel:

Hjärtligt välkommna som medlem i vår hembygdsförening!
Enskild medlem: 100 kr
Familj: 200 kr
Bankgiro: 5805-3349