Hembygdsförening

Nogersunds Hembygdsförening

Nogersunds Hembygdsförening, belägen i Sölvesborg, är en aktiv och engagerad förening som erbjuder en rad olika verksamheter och evenemang för såväl lokalbefolkningen som besökare. Föreningen är känd för sin omfattande verksamhet som attraherar besökare inte bara från Nogersund utan även från hela Listerlandet. De har en rad unika byggnader och erbjuder aktiviteter som förenar samhället.

År 2019 fick Nogersunds Hembygdsförening utmärkelsen Årets Bygdegård av Bygdegårdarnas Riksförbund. Detta erkännande motiverades av föreningens kontinuerliga projekt och initiativ, där medlemmarna aktivt deltar och tar sig an nya utmaningar. Föreningen har cirka 330 medlemmar och arbetar för att erbjuda något av intresse för alla, genom samverkan med olika lokala organisationer och föreningar som Sölvesborgs teaterförening, NPV, PRO, och Visans vänner. De erbjuder även veckovisa ”fyspass” för olika träningsnivåer.

En del av föreningens arbete inkluderar projektet Vision Nogersund 2020, som drivs i samarbete med Sydost Leader och hamnföreningen. Detta projekt syftar till att skapa mötesplatser i hamnen, främja samhällsutveckling och stärka gemenskapen mellan sommarboende och fast bosatta i området. Bland de aktiviteter som anordnas finns bland annat kafé-eftermiddagar med musikunderhållning, bordtennis, samt evenemang som Tomtesmyg och Silladagen.

För mer information om medlemskap och aktuella händelser kan man besöka Nogersunds Hembygdsförenings webbplats eller kontakta dem direkt. Medlemskapet kostar 100 kr per år för enskilda medlemmar och 200 kr per år för familjer.