Styrelse

Styrelsen i Nogersunds Hembygdsförening.

Ordförande | Sarah Ragnarsson | Tel: 0734-203498
Vice ordförande | Ingamaj Andersson | Tel: 0733-424102
Sekreterare | Maya Fandrey | Tel: 0738-292200
Vice Sekreterare | Sonja Svensson | Tel: 0733-588829
Kassör | Lennart Lysell | Tel: 0702-354379
Ledamot | Ann-Caroline Fandrey
Ledamot | Stefan Nilsson | Tel: 0456-529 06

Suppleanter
Mats Ovesson
Helena Andersson | Tel: 0709-115521
Marcus Hedsten
Monica Bengtsson | Tel: 0736-656967
Marie Bjernalt

Hjärtligt välkommna som medlem i vår hembygdsförening!
Enskild medlem: 100 kr
Familj: 200 kr
Bankgiro: 5805-3349

Medlemsavgifter

Bli medlem i Nogersunds Hembygdsförening.

Enskild medlem: 100 kr per år.
Familj: 200 kr per år.

Bankgiro: 5805-3349
Swish: 123 551 0557

Pin It on Pinterest

Share This