Styrelse

Styrelsen i Nogersunds Hembygdsförening.

Ordförande | Sarah Ragnarsson tel: 0456-521 55
Vice ordförande | Ingamaj Andersson, tel: 0456-520 21
Sekreterare | Maya Fandrey: 0738-292200
Vice Sekreterare | Sonja Svensson
Kassör | Lennart Lysell tel: 0702-354379
Ledamot | Ann-Caroline Fandrey
Ledamot | Stefan Nilsson, tel: 0456-529 06

Suppleanter
Mats Ovesson
Helena Andersson tel: 0709-115521
Marcus Hedsten
Monica Bengtsson, tel: 0736-656967
Marie Bjernalt

Hjärtligt välkommna som medlem i vår hembygdsförening!
Enskild medlem: 100 kr
Familj: 200 kr
Bankgiro: 5805-3349

Medlemsavgifter

Bli medlem i Nogersunds Hembygdsförening.

Enskild medlem: 100 kr per år.
Familj: 200 kr per år.

Bankgiro: 5805-3349

Pin It on Pinterest

Share This