Styrelse

 

Styrelsen i Nogersunds Hembygdsförening.

Ordförande | Sarah Ragnarsson tel: 0456-521 55
Vice ordförande | Janne Ernstsson, tel: 0456-520 21
Sekreterare | Marie Bjernalt, tel: 0456-528 01
Vice Sekreterare | Monica Bengtsson, tel: 0456-572 02
Kassör | Jan Mathiasson, tel: 0456-528 77
Ledarmot | Stefan Nilsson, tel: 0456-529 06
Ledarmot Inga-Maj Andersson, tel: 0456-520 21

Suppleanter
Anna Ahlqvist, tel: 0456-522 02
Linda Bergstrand, tel: 0456-528 25
Bo Mattsson, tel: 0456-560 99
Helena Andersson tel: 0709-115521
Anke Fandrey tel: 0735-147599
Maya Fandrey : 0738-292200
Hjärtligt välkommna som medlem i vår hembygdsförening!
Enskild medlem: 100 kr
Familj: 200 kr
Bankgiro: 5805-3349

Medlemsavgifter

Bli medlem i Nogersunds Hembygdsförening.

Enskild medlem: 100 kr per år.
Familj: 200 kr per år.

Bankgiro: 5805-3349

Pin It on Pinterest

Dela med dig